Blog


26 sierpnia 2020

Wakacje z hematologią. Nowe kierunki w hematologii

Cykl 3 spotkań on-line, w trakcie których łącznie odbyło się: ....
25 sierpnia 2020

Letnie Spotkania Hematologiczne

Cykl 4 spotkań on-line, w trakcie których łącznie odbyło się: ....
19 czerwca 2020

EHA NEWS 2020. Jak poprawić wyniki leczenia przeciwnowotworowego w hematologii?

W trakcie trwania konferencji on-line odbyły się: ....
29 lutego 2020

10. Current & Future Perspectives of MM & other hematological malignancies treatment

W trakcie trwania dwóch dni konferencji odbyło się: ....
22 lutego 2020

IX Hematology Experts Forum

W ciągu tych dwóch dni konferencji odbyło się: ....
3 lutego 2020

Echa ASBMR Orlando 2019

W trakcie konferencji odbyły się: ....
14 stycznia 2020

Warsztaty MDS „Pacjenci z MDS – Wyzwania terapeutyczne”

W trakcie warsztatu odbyły się: ....